Genel Başkanlarımız

GENEL BAŞKANLARIMIZ

Ord.Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (Onursal Genel Başkan)
1989 Prof.Dr. Muammer Aksoy (Kurucu Genel Başkan)
1990 Celil Gürkan
1990 Prof.Dr. Nejat Kaymaz
1991 Arif Çavdar
1992 Prof.Dr. Özer Ozankaya
1993 Süreyya Şehidoğlu
1994 M. Suphi Gürsoytrak
1998 Burhan Apaydın
1998 M. Suphi Gürsoytrak
1998 Yekta Güngör Özden
2000 Halil İbrahim Şahin
2003 Ertuğrul Kazancı
2006 M. Şener Eruygur
2008 Tansel ÇÖLAŞAN
2010 Tansel ÇÖLAŞAN
2012 Tansel ÇÖLAŞAN
2014 Tansel ÇÖLAŞAN
2016 Tansel ÇÖLAŞAN
2018 Tansel ÇÖLAŞAN