Basın AçıklamalarıHaberlerManşet

Saidoğlu “Laiklik; sevgi, hoşgörü, barış ve kardeşliktir”

Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Saidoğlu 10 Nisan laiklik gününün 91. yıldönümü nedeni ile bir basın bildirisi yayınladı. Mesajında şu ifadelere yer veren Saidoğlu “Tarih 9 Nisan 1928… İsmet Paşa ve 120 arkadaşının verdiği kanun teklifi ile 1924 Anayasasının 2. Maddesi “ Türkiye Devleti’nin dini, Din-i İslam’dır, Resmi Lisanı Türkçedir” değiştirilerek, bu cümleden “Türkiye Devleti’nin dini, Din-i İslamdır” kısmı çıkarılmıştır” dedi.

Konuşmasına şu şekilde devam eden Saidoğlu “Yine 16. Maddedeki, milletvekillerinin ve 38. Maddedeki Cumhurbaşkanının yemininden “Vallahi” kelimesi çıkarılmıştır. Aynı şekilde “Din işlerinin düzenlenmesinin TBMM’nin görevleri arasında sayılmasını ifade eden 26. Madde de kanun metninden çıkartılmıştır.

9 Nisan 1928’de 1924 Anayasası’nın bu dört maddesinde yapılan değişiklik 264 üyenin oy birliği ile (1220 sayılı yasa) kabul edilmiş ve bu değişiklikler 10 Nisan 1928 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliklerle demokrasinin, çağdaşlığın, insan haklarının güvencesi olan Laiklik İlkesinin ilk adımı atılmıştır. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Laiklik, yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını öngören bir ilke değil, aynı zamanda ülke ve dünya sorunlarına akılcı ve bilimsel bakış açısı getiren bir yaşam biçimi olmuştur.

Laiklik; din ve vicdan özgürlüğüdür. Laiklik; eşit yurttaşlıktır. Laiklik; İfade özgürlüğünün korunmasıdır. Laiklik; kadın haklarıdır. Laiklik; sevgi, hoşgörü, barış ve kardeşliktir” ifadelerini kullandı.

Saidoğlu “Bizim dışımızdaki İslam Ülkelerinde yaşanan din ve mezhep çatışmaları ile yaratılan savaş ve bölünme ortamında, Yüce Atatürk’ün değeri ve Laiklik İlkesinin vazgeçilmezliği bir kez daha ve hiç olmadığı kadar net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Günümüzde vatandaşlarımızın mezhepsel farklılıklarının toplumumuzu ayrıştırma aracı olarak kullanılması, laikliğin din ve mezhep mensuplarının, başka din veya mezhep mensuplarına karşı baskısını önlemek özelliğini öne çıkarmaktadır.

Yıllardır halkımızın dini duygularını istismar ederek, bu duyguları oy için kullanan din bezirganlarını o günlerde gören Mustafa Kemal Atatürk:” Bizi yanlış yola sevkeden soysuzlar bilirsiniz ki, çok kere din perdesine bürünmüşler, sâf ve temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz… Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki küfür ve kötülükten gelmiştir.” Diyerek bizleri uyarmaktadır.

Son olarak Atatürk’ün seslenişiyle :” Baylar ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensublar memleketi olamaz. En doğru ve en hakikî tarikat, medeniyet tarikatıdır.” Diyoruz.

Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi olarak; Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler göz önünde tutulduğunda laikliğin korunmasına bugün her zamandan çok gerek olduğuna inanıyor, laikliği zedeleyecek her türlü girişimin ülkemizi çağdaş uygarlık yolundan geriye götüreceğini görüyor ve laikliği özenle korumaya her zamandan fazla ihtiyaç olduğunu kamuoyuyla paylaşıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

İsmail Saidoğlu

Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir