Basın Açıklamaları

Devrim Yasalarının 87. Yılı

03.03.2011 – ADD Orhangazi Şubesi, halifeliğin kaldırılması, eğitim ve öğretimde birliğin sağlanması ve şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılmasının 87. yıldönümü nedeni ile yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Atatürkçü düşünce Derneği Orhangazi  Şube 2.Başkanı İsmail SAİDOĞLU yaptığı basın açıklamasında : Her dönem karşı devrim girişimleri olduğunu belirterek 87 yıl önce çıkarılan yasanın Türkiye Cumhuriyetine ışık tuttuğunu söyledi. Saidoğlu  konuşmasında “Eğitimin birliği ve Türkçe eğitimden ödün verilmesi ulusal, çağdaş, devlet anlayışından ödün vermektir. Dil yalnızca konuşma aracı olması dışında birleştirici, yaklaştırıcı önemli bir unsurdur.  Son dönemde Cumhuriyet Devrimleri ve koruyucu Anayasa hükümleri ile çelişen girişim ve istemler üzüntü verici bir düzeye ulaşmıştır. Bu yaklaşım ilerici ve özgürlükçü bir tutum değildir. Ana dilde konuşma ve ana dilde öğrenim özgürlüğü ile karıştırılmamalıdır. ” dedi.

Bugün, ülkemizin üzerine kara bulutların çöktüğü, Cumhuriyetimizin ve bekçilerinin sınav verdiği tarihsel bir dönemden geçiyoruz. Kemalizm’e düşman zihniyetler, devletimizin en yüksek kademelerine kadar yükseltilmek, egemen kılınmak istenmektedir.Görüyoruz ki; Cumhuriyetimiz büyük bir tehdit ve tehlike altındadır.Buna karşı; bu gerçekliğin bilincinde ve tehlikenin farkında olan cumhuriyetçi güçler olarak; Devrim Yasaları’nın kabulünün 87. yılında Cumhuriyetimizi, vatanımızı kuşatan bu karşı devrimci amansız taarruzu bertaraf edecek güç ve kararlılıktayız.

Bundan 87 yıl önce kabul edilen öğretim birliği yasası yaşamsal önemdedir. Halifeliğin Kaldırılması,eğitim ve öğretimin birleştirilmesi yasasının kabulü ve Şeriye ve Evkaf Bakanlığının kaldırılması ve Genelkurmay Başkanlığının yeniden düzenlendiği bu yasalar Kemalist Devrim’in temel ayaklarını oluşturmaktadır ve işte bu nedenle bugün Kemalist Devrim’i içlerine sindirememiş, bunu yıkmak isteyen odakların hedef tahtasındadır.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin ana merkezi yapılarak parçalanmak, bölünen parçaları ABD politikalarıyla uyumlu ılımlı İslam devletine dönüştürülmek istenen Türkiye’de Devrim yasalarının ortadan kaldırılması doğal bir karşıdevrim stratejisidir.Öğrenim birliği yasası delinmekte ve bu yasaya güvence oluşturan Lozan Antlaşması bu nedenle saldırıya uğramaktadır. Bugün ABD ve AB tarafından Ruhban Okulunun açılması baskısı yapılarak, misyoner okulları yeniden diriltilmek istenmektedir.Ayrıca; bir eğitim misyoneri olarak sunulan Fethullah Gülen’in yurt içinde ve yurtdışında açtığı okullar ve dershaneler vb. eğitim kurumlarında ve amacı ülkemizin din adamı gereksinimini karşılamaktan öte mezunlarının büyük çoğunluğunun ilahiyat dalı dışında çalıştığı,devletin temel kurumlarına kadrolaştırıldığı imam-hatip okullarında yetişen Kemalist-Cumhuriyet karşıtı kişilerle Cumhuriyetimiz için için kemirilmektedir.

3 Mart 1924 tarihi Türk tarihinde bir ışıktır, aydınlanma yolunda çok önemli bir kilometre taşıdır; yönetim ve devlet yapımızın laikleşmesi yolunda en önemli adımdır; ulusal çıkarlara dayalı bir cumhuriyet yönetiminin temel noktasıdır; ulusal, laik, çağdaş, demokratik eğitim dizgesinin ilk adımıdır.

3 Mart 1924’ün yani Devrim yasalarının kabul edilişinin 87. yılında;Türk Devrimi’nin kaynağı Mustafa Kemal Atatürk’le arkadaşlarını, uygulayıcılarını, devrim yasalarını önerenleri içtenlikle anıyor, saygın anıları önünde eğiliyoruz. Atatürkçülere, çağdaşlaşma ve aydınlanma felsefesine inananlara kutlu olsun…

İsmail SAİDOĞLU

ADD Orhangazi ŞB.Bşk Yrd