Basın Açıklamaları

“2016 yılı Yurtta ve Dünyada Barış yılı olsun”

ADD2016

Ülkesi ve Ulusuyla hem laik, demokratik CUMHURİYET düzenini, hem de ulusal birliğimizi tehdit altına sokan onüç yıllık iktidar, 1 Kasım seçimleri sonrasında halka yeniden dayattığı BAŞKANLIK tartışmalarına dayanak teşkil etmesi Amacıyla inatla sürdürdüğü ötekileştirici ve çatışmacı ortamdan güç alan PKK VE uzantılarının son olarak Diyarbakır da ÖZYÖNETİM adı altında öne sürdükleri AYRILIKÇI talepleri, ülkemizin ÜNİTER YAPISI dışında farklı bir siyasal yapılanmanın oluşmasına yol açacak niteliktedir.

Bu yolun sonu TEMELDE AYRIŞMADIR; FEDERASYONDUR.

Bu ise, kan ve gözyaşını daha çok arttıracak bir tercihtir.

Çağımız Değerler sisteminde etnik ve dini temeldeki ayrışmalar, ekonomik refah toplumunun ve demokrasinin önündeki en büyük engeldir.

Huzur ve istikrar içinde yaşamanın TÜM DÜNYADA ‘da defalarca test edilmiş TEK YOLU; ülke vatandaşlarının kamusal alanda etnik, dini yada mezhep temelli kimlikleri ile değil, ÖZEL NİTELİKLERİYLE VE EŞİTLİK TEMELİNDE BİR ARADA YAŞAMA KOŞULLARININ SAĞLANMASIDIR.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ olarak, ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNDE ifadesini bulan Adil, Eşit ve Özgür yaşamı olumsuz etkileyecek, her türlü girişimin KARŞISINDA OLDUĞUMUZU BELİRTİR, Bu yöndeki gelişmelerin 2016 yılında yerini BARIŞA bırakmasını VE YENİ YILIN TÜM ULUSUMUZA HUZUR, BARIŞ VE GERÇEKTEN İSTİKRAR GETİRMESİNİ DİLERİZ.

İsmail Saidoğlu

Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı