ADD’den AOÇ Arazisi Hakkında Suç Duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Saidoğlu Atatürk Orman Çiftliği Arazisi ile ilgili Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

24 Ağustos 2017 Perşembe Günü ADD Genel Merkez ve Şubeleri tarafından birlikte yapılan suç duyurusu ile ilgili Açıklama yapan Saidoğlu;

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hakkında Görevi kötüye kullanma suçu işleyen şikayet edilen yetkililer hakkında kamu davası açılması İçin talebimizi sunduk dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel mal varlığı içinde olan AOÇ arazileri, 1937 yılında Atatürk tarafından şartlı olarak Hazine’ye bağışlanmıştır. Bağışla ilgili pek çok resmi belgeye göre; AOÇ üzerindeki bütün zirai işletmeler, donanımları birlikte bir zirai üretim birimi olarak korunması ve işlerliğinin devamı şartı ile Hazine’ye devredilmiştir. Bağış senedinde ayrıca, çiftlikte arazi ıslahı ve düzenlenmesi yapılması, çevrenin güzelleştirilmesi, halka gezecek-eğlenecek ve dinlenecek sağlıklı yerler sağlanması, halka nefis ve katıksız gıda maddeleri üretilmesi ve temini amacı açıkça belirtilerek bunların gerçekleştirilmesi yükümlülüğü konulmuştur. Hazine, AOÇ’nin mülkiyetini yukarıdaki yükümlülükleri ile birlikte devralmıştır.

2823 sayılı Kanun ile Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Devredilmesine İzin Verilmesi Hakkında Kanunun 1.maddesinin b bendi uyarınca Çankaya İlçesi, Balgat köyü sınırları içerisindeki 2093/3, 2095/1, 2096/30,35, 61, 83 parsel (parsel numaraları değişmiştir) sayılı toplam 396.312 metrekare arazinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Rektörlüğü arasında tespit edilecek bedelle Gazi Üniversitesine, devredilmesine 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 10. maddesi hükümlerine göre izin verilmiştir. Devrin amacı Tıp Fakültesi öğrencilerinin modern tıp eğitimini gerçekleştirmesi ve bölgede yaşayan vatandaşlara sağlık hizmeti verilebilmesidir. 2823 sayılı Kanun ile devredilen araziler Gazi Üniversitesi tarafından Toplu Konut İdaresine devredilmiştir. 1983 yılında Gazi Üniversitesine eğitim amacıyla devredilen (Çukurambar 29095 ada 1 parsel) 36.999 metrekarelik arazi AOÇ Müdürlüğü’ne iade edilmesi gerekirken 12.07.2013 yürürlük tarihli Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile ABD Büyükelçiliği Arasında Gayrimenkul Satış Protokolü ile Amerika Birleşik Devletlerinin mülkiyetine geçmiştir.

Gazi Üniversitesinin TOKİ’ye hukuksuz olarak devrettiği parsellere ilişkin süreç Sayıştay raporlarına da yansımıştır. 2011 yılı AOÇ Müdürlüğü Sayıştay raporunda (42-43.sf);

”Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne devrini öngören 2823 Sayılı Kanunla ilgili işlemler : Konu geçmiş yıl Sayıştay raporlarında ayrıntılı olarak incelenmiş olup, 2010 yılı denetim raporunda, 2823 sayılı Kanuna dayanılarak Gazi Üniversitesine satışı yapılan AOÇ’ye ait 2096/30 sayılı parselden 54.498 m2 , 2095/35 sayılı parselden 77.578 m2 olmak üzere toplam 132.076 m2 büyüklüğündeki arazilerin satış bedeli olan 5.934.420 TL’nin Gazi Üniversitesi bütçesinden ödenmesi gerekirken Kuzu Toplu Konut İnşaat ve Limited Şirketi ile Park Gazi İnşaat Yatırım AŞ unvanlı iki şirket tarafından ödenmesi, ayrıca Anadolu Ajansına ve Ufuk Üniversitesine arazi tahsis edilmesinin 2823 sayılı Kanunun gerekçesine ve tahsis amacına uygun olmadığı değerlendirilerek, konu, Tıp Fakültesi öğrencilerinin modern tıp eğitimi ve bu bölgede yaşayan vatandaşlara sınırlı imkanlarla verilen sağlık hizmetlerinin genişletilmesi amacıyla 2823 sayılı Kanunla Gazi Üniversitesine satışı yapılan arazi, Kanundaki devir amacı dışında kullanıldığından, bu arazinin geri alınması için gerekli çalışmaların başlatılması şeklinde öneriye bağlanmıştır.” Sayıştay tarafından 2832 sayılı Kanunun gerekçesine ve tahsis amacına aykırılık tespit edilmiş ve 2011 yılı AOÇ Müdürlüğü Sayıştay raporu ile arazinin geri alınması gerektiği ifade edilmişken gelinen süreçte AOÇ Müdürlüğü’ne iade edilmediği gibi arazi ABD’ye satılmış ve büyükelçilik binası yapımı başlamıştır.

1983 yılında 2823 sayılı Kanun ile AOÇ arazilerinden Gazi Üniversitesine eğitim amaçlı yapı yapmak üzere verilen araziler dönemin Gazi Üniversitesi yetkililerince 1983 yılında çıkarılan Kanuna aykırı olarak TOKİ’ye devredilmiştir. 1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne tıp eğitiminin sürdürülmesi amacıyla Kanun ile AOÇ’den verilen arazi bugün karşımıza ABD misyon binası alanı olarak çıkmıştır. Alanda inşaat çalışmalarının başladığı tespit edilmiştir. Gazi Üniversitesi’nin kanun ile belirlenen amacı dışında arazileri TOKİ’ye devretmesi yerine bu arazileri Sayıştay raporunda tespit edildiği üzere AOÇ Müdürlüğüne iade etmesi gerekirken TOKİ’ye devretmiş olmasının görevi kötüye kullanma suçuna vücut verdiği tartışmasızdır. AOÇ Kuruluş Kanununun 9.maddesi uyarınca Müdürlüğün bütün malları Devlet malı hükmündedir. Bu mallar aleyhine suç işleyenler Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi ceza görür. Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağış ile halkına emanet ettiği arazilerin hülle yoluyla TOKİ ve sonrasında ABD’ye satılmış olması sürecine ilişkin tüm yetkililer hakkında soruşturma açılarak ceza davası açılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Yukarıda açıklanan nedenlerle görevi kötüye kullanma suçu işleyen tespit edilecek Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve TOKİ Başkanlığı hakkında resen gerekli soruşturmanın başlatılarak kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ettiklerini belirten ADD Orhangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Saidoğlu Konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

 

İsmail Saidoğlu

Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir