ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İLTER ERTUĞRUL KÜÇÜK KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ14-15 OCAK 2017

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İLTER ERTUĞRUL KÜÇÜK KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

14-15 OCAK 2017


Atatürkçü Düşünce Derneği İlter Ertuğrul Küçük Kurultay’ı 14-15 Ocak 2017 tarihinde Ankara Batıkent Ahmet Taner KIŞLALI Kültür Merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki kararları almıştır.
1- Bugün yaşadığımız tehlike; Türkiye Cumhuriyeti’nin etnik, dinsel ve siyasal yapıda parçalanmak istenmesidir. ABD emperyalizmi ve işbirlikçi iktidar BOP politikalarına uygun olarak Türkiye’ye bir anayasa ve başkanlık sistemini ısrarla dayatmaktadırlar.

2- Genişletilmiş Kuzey Afrika ve Ortadoğu Projesi kapsamında; Irak, Sudan, Libya, Yemen fiilen bölünmüş, Suriye de bölünme sürecine sokulmuştur. Türkiye de bu bölge ülkeleri gibi anayasa yoluyla aynı akıbete sürüklenmek istenmektedir. 

3- Büyük tehlikeyi zamanında öngören ve halkımızı uyarmayı görev edinen aydınlarımız bu uğurda katledilmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, ilkeleri ve bütünlüğünün korunması uğruna verdiğimiz şehit ve gaziler arasında dahi ayrımcılık yapan zihniyete karşıyız.

4- Ege’de 18 adamızın Yunanistan tarafından işgal edilmesine göz yumulmuştur. Hükümetin öngörüsüz teslimiyetçi politikaları Kıbrıs Türklerinin geleceği ve Türkiye’nin ulusal çıkarları açısından endişe yaratmaktadır.

5- 15. yılına giren AKP iktidarı bilimsel ve laik eğitimi yok etme yolunda attığı adımlara ek olarak yandaş bir sendikanın hazırladığı bir programı esas alan eğitim müfredatı değişikliği ile gelecek kuşaklarımızı karanlığa mahkum etmek istemektedir.

6- Atatürkçü Düşünce Derneği ufkun ötesini de gören bir dernektir. 

Anayasa’ya aykırı olarak yapılmak istenen antidemokratik Anayasa değişikliği, tüm yetkilerin bir kişide ve denetim dışı olarak toplandığı “diktatöryal” “ceberrut” ve “keyfi” bir yönetim yaratması yanında ülkenin bölünmesine yol açabilecek hükümler taşımaktadır.

7- Vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin birliğinden yana olan tüm milletvekillerine sesleniyoruz:

Parça tesirli bir bombaya benzeyen “Cumhurbaşkanlığı sistemi” adı altında pazarlanan rejim değişikliği Atatürk Cumhuriyeti’ni parçalayacaktır!

Gelin 1 Mart 2003 Irak Tezkeresi’nde olduğu gibi birlik olalım ve Emperyalizmin oyununu bozalım!

8- Atatürkçü Düşünce Derneği Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’ni paramparça edecek olan bu başkanlık tuzağına karşı; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesinden aldığı güçle tüm demokratik yolları kullanarak bu gidişi durdurmak için gerçekleri Türk Milleti’ne anlatmakta kararlıdır!

9- Son olarak:

Başta siyasi partilerimiz olmak üzere, tüm demokratik kitle örgütlerine çağrımız şudur; artık mesele bir siyasal parti meselesi değil memleket meselesidir!

Gelin aramızdaki tüm ayrılıkları bir kenara bırakarak başkanlık sistemi adı altında önümüze tekrar konulmak istenen SEVR’i yırtıp atalım!
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ

İsmail Saidoğlu

Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir