Basın AçıklamalarıDuyurular

Laik, Bilimsel,Kamusal,Kesintisiz ve Parasız Eğitim İstiyoruz!

Laik, Bilimsel,Kamusal,Kesintisiz ve Parasız Eğitim İstiyoruz!

Türk Milli Eğitim sistemini temel niteliklerinden uzaklaştıran yeni sistemi eleştiren Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Saidoğlu “Bu program TBMM’de görüşülmekte olan Türk’süz ve Atatürk’süz anayasa girişiminin eğitimde yapılmak istenen altyapısıdır. Bu yönüyle bu program önerisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırıdır. Cumhuriyet eğitimini ve Cumhuriyet kurumlarım ortadan kaldırma girişimidir. Buna karşı bütün gücümüzle mücadele edeceğimizi, buradan haykırıyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan yeni müfredat programı taslağı tepkiyle karşılandı.
Saidoğlu “Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti’nin zoraki dayatmalarla, baskılarla, bir takım politik oyunlarla mahvedildiği bir döneme tanıklık ediyoruz. Yabancılar bir ülkeyi çökertmek için askeri alanla eğitimi çok iyi kullanırlar. Eğitim her şeyden önde gelir. Eğitim sistemiyle sürekli oynanıp partiler seviyesine indirildiği noktada ulusal olmaktan çıkar. Karşı devrim noktasına getirilmiş, keyfi uygulamalarla çağdaş dünyanın tam tersine, Atatürk Cumhuriyetinin tüm kazanımlarının kitaplardan çıkarılmasını, akıldan, bilimden bu kadar uzaklaşarak eğitim sisteminin dinsel kitapların emirlerine indirgeniyor olmasını kabul etmemiz mümkün değil.
Bilindiği üzere 13 Ocak 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz güncellenen öğretim programları çalışmaları kapsamında 172 sınıf düzeyi için 53 dersin taslak öğretim programının hazırlandığını belirtti. Milli Eğitim Bakanı öğretmen, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının, velilerin de görüşünün alınacağını söyleyerek buna “demokratikleşme, eğitimde çok seslilik ve çok görüşlülük” diyor.
Bu program önerisi incelendiği zaman:

1. Türkün ve Atatürk’ün olmadığı Türk milletinden bahsedilmediği

2. Ulus bilincinin yok sayıldığı, bunun yerinde tarikat ve cemaatlerin öne çıktığı

3. Biyoloji ders programlarından evrim teorisinin ve Darwin’in çıkarıldığı

4. Eski programda yer alan ders kitapları hazırlanırken “Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı ifadelere yer verilmemelidir” ilkesinin yeni programda yer almadığı

5. Edebiyat programlarında 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarda konular arasında bulunan toplam 23 konu başlığına bu yeni önerilen programda yer verilmediği

6. Edebiyat programlarında “İnanç ve ibadet” değerleri adı altında “dua, din sevgisi, maddi ve manevi temizlik” gibi örnek konu başlıkları ve bunun yanında “iktisat, kanaat ve şükür” değerleri altında da tutumlu olma gibi örnek konu başlıklarının yer aldığı

7. “Cumhuriyete farklı bakan grup ve kültürlere yer verilir.” anlayışıyla Cumhuriyet düşmanı anlayışların bu programlarda yer bulduğu,” İstiklal Mahkemeleri’nin kuruluş gerekçeleri, işleyişi ve bu mahkemelere getirilen eleştirilere farklı kaynak ve görüşlerden alıntılar yapılarak yer verilir” denilerek karşı devrimin bu programlarda yer aldığı, “Şeyh Sait İsyanı, Mustafa Kemal’e suikast girişimi ve Kubilay Olayı’nın siyasi sebep ve sonuçları ve meydana getirdiği değişim farklı kaynak ve yaklaşımlardan alıntılarla anlatılmak istenerek devrim tarihimize karşı bir saldırının yer aldığı,

8. “Medeni Kanun’un Türk aile yapısı ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişimin tartışılması sağlanır.” İfadesiyle kadının toplumda Cumhuriyet devrimiyle kazandığı bütün haklar sorgulandığı

9. “1913 tarihli Bab-ı Ali Baskını, Türkiye Cumhuriyeti’nde süren bir darbe geleneğinin başlangıcı olarak kabul edildiği vurgulanırır.” ifadesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin darbelerle anılan bir kimliğe büründürüldüğü görülmektedir.
Yukarıda yalnızca birkaçını açıkladığımız düşünceler bu programın niteliğini ortaya koymaya yetmektedir. Bu program TBMM’de görüşülmekte olan Türk’süz ve Atatürk’süz anayasa girişiminin eğitimde yapılmak istenen altyapısıdır. 
Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Saidoğlu: “Taslağı laik ve bilimsel eğitimden uzak buluyoruz. Cumhuriyetin temel kazanımlarının yok olup gittiğini görüyoruz. Araştırmaya, sorgulamaya dayalı olmayan tek tip bir kuşak eğitilmeye çalışıldığını anlıyoruz. Taslağı incelediğimizde, öğrencileri, velileri hatta her şeyden önemlisi eğitimcileri bulamıyoruz. Taslak, cumhuriyetin kurucu değerlerine yönelik karşı devrimin bir aracı haline gelmiştir. Bilimden uzak, hurafeye dayalı bu taslağın gerçekleşmemesi için var gücümüzle mücadele edeceğiz.”dedi.

İsmail Saidoğlu

Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir