Basın AçıklamalarıHaberlerManşet

İnsanlık İçin “Onurlu Yaşam” En Temel Haktır.

Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Saidoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. . Saidoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi, herkesin temel hak ve özgürlüklere saygı duyduğu, ayrımcılığın olmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği, hukukun üstün kılındığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün var olduğu ve insan hakları ihlallerinin hiçbir şekilde yaşanmadığı bir Türkiye dilediğini söyledi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulüyle insanlığın en temel haklarına belgelerle sahip olduğunu ancak bildirgede yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslar arası bir toplum düzenine hala erişilemediğini belirten ADD Orhangazi şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Saidoğlu, aksine; dünyanın birçok bölgesinde iç savaşlar, çatışmalar, hatta etnik temizliğe varan nüfuz savaşlarının yaşanmaktadır. Türkiye’de son 16 yıldır AKP iktidarları döneminde insan hakları ihlallerinin acımasızca artarak devam ettiğini belirten Saidoğlu; “Son 16 yıldır AKP iktidarları döneminde insan hakları ihlalleri ülkemizde acımasızca artarak devam etmektedir. İktidarın, iktidar sözcülerinin, yurttaşlarımız arasında her türlü ayrımcılık sürerken, eşitlikten, insan haklarından, demokrasi ve özgürlüklerden her fırsatta bahsetmelerini üzüntüyle izlemekteyiz. AKP iktidarında yaşanan işsizlik, yoksulluk, insanca yaşam sürdürebilecek olanaklara sahip olamamak, paralı sağlık ve eğitim, insanlarımızın ihlal edilen hakları listesinin, ne yazık ki ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda da uzatılabileceğini göstermektedir”

Bizler insan hakkı gibi kavramları; demokrasi, özgürlük gibi erdemleri birilerinin tekeline bıraktığımız sürece bu sorun devam edecek, bu kimseler adaleti, kendi çıkar ve inançları doğrultusunda dağıtacaktır. Unutulmamalıdır ki; insan hakkı kisvesi altına sığınıp, katliam yapanlar karşısında; yaşama hakkını kullanmak isteyenlerin verdiği mücadele daha kutsal, daha erdemli ve insan haklarına daha uygundur. Bu nedenle insan haklarından bahsederken, yapılması gereken ilk şey, insan hakkını zümrelerin, grupların ya da sermayenin tekelinden kurtararak, gerçek sahibi olan insana teslim etmektir. Özelleştirme, taşeronlaştırma, esnek çalışma v.b diyenlerin… Otomasyonu kutsayıp, üretim sürecinden insanı dışlamak ve emek-gücünü köle emeğine dönüştürmek için kullananların çalışma hak ve özgürlüğünden, insan haklarından söz etmeleri yalnızca bir sahteciliktir.

İnsanların doğuştan ve eşit biçimde sahip oldukları hakları ifade eden insan hakları evrensel bildirgesinin kabul edilişinin 70. Yıldönümünde savaşların ve çatışmaların olmadığı bir dünya, insan hakları ihlallerinin olmadığı, yargısız infazların baskı, terör ve yıldırma politikalarının yapılmadığı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti kimliğiyle bağdaşan bir ülkede, insan haklarına saygı anlayışının her yönüyle uygulandığı herkesin temel hak ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlandığı aydınlık ve özgürlük dolu herkesin mutlu yaşayacağı bir gelecek diliyor Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi şubesi olarak tüm halkımızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyoruz.

İsmail SAİDOĞLU

ADD Orhangazi Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail Saidoğlu

Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir