Manşet

Orhangazi İçme Suyu Havzasından Elinizi Çekiniz

“Kararlıyız yaşam alanımızı savunmaya devam edeceğiz”

Orhangazi’de Orhangazi Belediyesi tarafından Nadir su kaynağı ve su toplanma havzasına yapılmak istenilen 3. Sınıf Katı Atık Depolama tesisi için ÇED süreci halen devam ediyor. “Orhangazi’de , Nadır Bölgesi ve ekseninde kurulmak istenen, çöp, katı atık bertaraf tesisi yapımına karşı Sivil Toplum Örgütleri olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Seksen Bine aşkın insanın yaşadığı şehrin içme suyunun kirlenmesine müsamaha göstermeyeceğiz. Herkes yaptığı işi kanuna uygun yapmak zorundadır. Avanta ve çıkar peşinde olanlar yine kendilerini göstermeye başlamışlardır.

“Bu ilçede yaşayanlar insan değil mi”

İlçemizin oksijen deposu Nadır Havzasının  tam ortasına Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi yapılmak isteniyor. Tıpkı geçmişte Doğanbey TOKİ, Stadyum, DOSAB Termik Santrali ve Özlüce’de bulunan Batı Katı Atık Tesisi uygulamalarında olduğu gibi hareket ediliyor. Yapılması planlanan tesis için halkın, sivil toplum örgütlerinin, akademik odaların görüşleri alınmadan, ÇED ve SED değerlendirilmesi bile yapılmadan yangından mal kaçırırcasına plan değişiklikleri yapılıyo. rNadır Havzasına yapılmak istenen Katı atık depolama tesisi beraberinde Susuzluğuda getirecektir. Susuzluk tehlikesi ile bir kez kirlenen yer altı su kaynağının tekrar kullanılması ve temizlenmesinin zor olduğunu  ifade etmek isteriz.

Ülkemizde Su ihtiyacının tamamını yer altından karşılayan iller oranı yüzde 65’dir. Bu da su kaynaklarımızın ülkemiz açısından önemini ortaya koymaktadır. Yaşanan kirlilik ve küresel bazda yaşanan kuraklık nedeniyle yer altı su kaynaklarımız her geçen gün azalmakta. Tüm bölgelerimizde yer altı su seviyeleri düşmeye başlamıştır.

İçme suyu kaynaklarının yüzde 70 gibi önemli kısmının yerleşim birimleri içinde kalması halen kullanılan yer altı su kaynaklarının ciddi kirlenmesine yol açıyor. bir kez kirlenen yer altı su kaynağının tekrar kullanılması ve temizlenmesinin zordur. Orhangazi’de Yaşayan insanlarımız bundan birkaç yıl sonra içeçek suyunu nerden karşılayacaktır. Sormak isteriz.?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 56. maddesinde “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” denilerek çevrenin en önemli öğelerinden biri olan suyun kirlenmemesi ve korunması konusunda hüküm getirmiştir. Ülkemizde ne kadar uygulandığı aşikardır.

Özellikle büyük şehirler için içme ve kullanma suyu kaynağı olarak kullanılan su havzaları aşırı yapılaşma, sanayi ve tarım gibi faaliyetler sonucu kirlenmektedir. Bu nedenle de, gerek yüzey gerekse de yeraltı suları için su toplama havzalarında bazı koruma önlemlerinin alınması önem taşımaktadır.

İçme suyu havzalarında hep tarımsal faaliyetlerden hemde çarpık yapılaşma ve bölgedeki eski taş ocaklarının yarattığı kirlilikten dolayı kaynaklanabilecek sıkıntılılara karşı önlem alınması gerekmektedir. Orhangazi Belediyesi tarafından Nadir su kaynağı ve su toplanma havzasına yapılmak istenilen 3. Sınıf Katı Atık Depolama tesisi için başlatılan ÇED süreci ile gereken mücadele devam edecektir. Şunun çok iyi bilinmesini isteriz. Suyumuz, havamız, yeşilimiz, toprağımız, her şeyimizdir. İnsanlar tabiatın zenginliklerini kullanırken, çevreye zarar vermemelidir. Elbette toprağın altındaki cevherler bizim için zenginliktir. Ama bu zenginlikleri kullanırken, çevreyi tahrip etmeye hakkımız yoktur. İnsan sağlığının tehdit edilmesine izin vermeyiz.

Orhangazi’nin Şuan en büyük ihtiyacının insan ve çevre sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Orhangazi halkının kendi yaşamına ve suyuna sahip çıkacağını herkes bilmelidir.

 

İsmail Saidoğlu

Atatürkçü Düşünce Derneği

Orhangazi Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı

İsmail Saidoğlu

Atatürkçü Düşünce Derneği Orhangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir